home
werkwijze
voortgezet onderwijs
basisonderwijs
rapportages en tarief
contactgegevens

Basisonderwijs

Ook basisschoolleerlingen hebben al huiswerk. Vaak weten ze nog niet goed hoe ze dat aan moeten pakken. Ik kan hen daarbij helpen. Ze weten nog niet hoe je het meest effectief een tekst of woordjes leert. Ik kijk welke leerstrategie bij hen past.

Ik kan ook hulp bieden als de leerstof uit de klas nog eens herhaald moet worden (Remedial Teaching). Het kan ook heel zinvol zijn om alvast de leerstof voor de komende week te behandelen (Pre-teaching). Op reken- en taalgebied zijn bij de extra uitleg van bijvoorbeeld cijferen, breuken, procenten, verhoudingen, (werkwoord)spelling en grammatica in korte tijd vaak enorme resultaten te behalen.

Kinderen met (een vermoeden van) dyslexie, AD(H)D, dyscalculie, faalangst en andere belemmerende factoren hebben vaak baat bij mijn begeleiding.

In alle gevallen probeer ik met mijn begeleiding het leerproces op school zo optimaal mogelijk te laten verlopen. De medewerking van de school is niet essentieel, maar het kan wel heel prettig zijn. Met het uitlenen van schoolboeken ben ik al erg geholpen. Verder is een goed contact met de groepsleerkracht ook erg prettig. Ik streef ernaar om dat zo bondig mogelijk te houden in verband met de toch al volle agenda van de leerkracht. Ik ben bekend met de meeste methodes en ik bied nieuwe leerstof niet aan zonder dat ik op de hoogte ben van de manier van aanbieden in de klas. Soms staat een basisschool met enige scepsis tegenover mijn begeleiding, maar meestal verdwijnt die als leerkrachten zien dat het kind goed vooruitgaat. Soms is Remedial Teaching op school dan zelfs niet meer nodig en neem ik de school dus werk uit handen.