home
werkwijze
voortgezet onderwijs
basisonderwijs
rapportages en tarief
reviews
contactgegevens

Basisonderwijs

Basisschoolleerlingen krijgen al huiswerk, maar weten vaak nog niet goed hoe ze dat aan moeten pakken. Ik kan hen daarbij helpen en kijk welke leerstrategie bij hen past.

Ik kan hulp bieden als de leerstof uit de klas nog eens herhaald moet worden (Remedial Teaching). Het kan ook heel zinvol zijn om alvast de leerstof voor de komende week te behandelen (Pre-teaching).

Op reken- en taalgebied heb ik met de extra uitleg bij bijvoorbeeld cijferen, breuken, procenten, verhoudingen, (werkwoord)spelling en grammatica samen met de leerling in veelal korte tijd goede resultaten behaald.

Ik probeer met mijn begeleiding het leerproces op school zo optimaal mogelijk te laten verlopen. De medewerking van de school is niet essentieel, maar kan wel heel prettig zijn. Met het uitlenen van schoolboeken ben ik al erg geholpen. Verder is een goed contact met de groepsleerkracht prettig. Ik streef ernaar om dat zo kort mogelijk te houden in verband met de toch al volle agenda van de leerkracht. Ik ben bekend met de meeste methodes en ik bied nieuwe leerstof niet aan zonder dat ik op de hoogte ben van de manier van aanbieden in de klas. Soms staat een basisschool met enige scepsis tegenover mijn begeleiding, maar die verdwijnt als leerkrachten zien dat het kind goed vooruitgaat. Soms is Remedial Teaching op school dan zelfs niet meer nodig en neem ik de school dus werk uit handen.