Welkom op de site van Huiswerkbegeleiding Middelburg

  • Zijn er problemen bij het huiswerk maken?
  • Zou extra uitleg of herhaling van leerstof helpen?
  • Is er hulp nodig bij één vak of meerdere vakken?
  • Is er begeleiding nodig om te leren leren?
  • Is er sprake van een leerstoornis?
  • Voelt uw kind zich onzeker of heeft het last van faalangst?
  • Verloopt het leerproces op school niet optimaal?
  • Zou leren plannen helpen?

Dan is hier de oplossing!

Ik ben begonnen als leerkracht basisschool en heb inmiddels ook jarenlange ervaring in Remedial Teaching en verdere huiswerkbegeleiding. Ik kan helpen met herhalen of voorbereiden van bepaalde leerstof, met huiswerk, met leren te leren en te plannen en met het zekerder maken van uw kind. Mijn aanpak is inmiddels zeer succesvol gebleken (zie reviews).

Ik begeleid veel leerlingen uit het voortgezet onderwijs en heb ook veel basisschoolleerlingen geholpen. Soms heb ik ook studenten uit het Hoger Beroeps Onderwijs begeleid, bijvoorbeeld PABO-studenten voor de taal- en rekentoets. Sinds februari 2009 verwijst de Christelijke Scholengemeenschap Walcheren leerlingen naar mij door en ben ik een RT‘er van de school.

De afgelopen jaren heb ik leerlingen vaak begeleid tot aan hun eindexamen. Het slagingspercentage is 100% en de reviews op mijn website zijn voornamelijk van geslaagde leerlingen of hun ouders. Natuurlijk is een kortere begeleiding ook mogelijk.

Kinderen met (een vermoeden van) dyslexie, dyscalculie, AD(H)D, dyscalculie, faalangst en andere belemmerende factoren hebben ook vaak baat bij mijn begeleiding.