home
werkwijze
voortgezet onderwijs
basisonderwijs
rapportages en tarief
reviews
contactgegevens

Rapportages en tarief

Meestal is er geen gelegenheid om na te praten na het begeleidingsuur. Ik maak altijd een schriftelijke rapportage. Deze rapportages worden aan het eind van de maand naar u verzonden. Uiteraard zal ik tussendoor contact met u opnemen als dat nodig is en ik hoop dat u niet zult aarzelen dat ook met mij te doen als u daaraan behoefte heeft.

Het tarief is tussen € 35,00 en € 40,00 per uur bij een wekelijkse begeleiding van een uur.

Aan het eind van de voorgaande maand ontvangt u per e-mail de factuur. Betaling dient dan plaats te vinden aan het begin van de nieuwe maand. In principe wordt er een maand vooruitbetaald. Ik ga er vanuit dat het afzeggen van het begeleidingsuur zoveel mogelijk wordt vermeden. Als verhindering in een vroeg stadium gemeld wordt, kunnen we zoeken naar een ander tijdstip.