home
werkwijze
voortgezet onderwijs
basisonderwijs
rapportages en tarief
contactgegevens

Voortgezet Onderwijs

Sinds februari 2009 verwijst de Christelijke Scholengemeenschap Walcheren soms leerlingen naar mij door en de school faciliteert deze hulp. Dat betekent onder andere dat ik over de benodigde studieboeken kan beschikken. Uiteraard begeleid ik ook leerlingen van andere scholen voor voortgezet onderwijs. Zij zullen hun eigen boeken mee moeten nemen, maar verder is er praktisch geen verschil in begeleiding.

Voor veel leerlingen is het maken van huiswerk een probleem. Ik kan hen helpen met de aanpak. Vaak is het nodig om grote hoeveelheden leerstof in kleine gedeeltes te leren. We kunnen daarvoor een planning maken. Bovendien kan ik ze leren te leren. Ze weten vaak niet hoe je het meest effectief woordjes, zinnetjes of een tekst leert. Ik bekijk welke leerstrategie bij hen past.

De begeleiding van leerlingen uit het voortgezet onderwijs kan ook bestaan uit het herhalen van de aangeboden leerstof in de klas (Remedial Teaching) of uit het alvast aanbieden van toekomstige leerstof (Pre-teaching). Vaak is het moeilijk om in de klas de aandacht erbij te houden, zeker als er ook nog eens sprake is van een aandachtsstoornis. Ik probeer de aandacht van de leerling steeds vast te houden en kan omschakelen naar een andere werkvorm als dat nodig is. Bovendien kan de leerling tussendoor met vragen komen.

De begeleiding kan bestaan uit zeer intensieve begeleiding voor één vak, intensieve begeleiding voor een aantal vakken en begeleiding voor de “probleemgevallen” voor alle vakken.

In het voortgezet onderwijs zijn de behaalde resultaten een goede leidraad voor de begeleiding. Ik volg de cijfers dan ook nauwgezet. Bij een onvoldoende zoeken we naar de oorzaak. Bij de docenten van de CSW kan ik om inzage van een gemaakte toets vragen als dat nodig is. Bij de docenten van andere scholen loopt het contact met een docent meestal via de ouders.