home
werkwijze
voortgezet onderwijs
basisonderwijs
rapportages en tarief
reviews
contactgegevens

Voortgezet Onderwijs

Leerlingen uit het voortgezet onderwijs die een probleem hebben met één vak of meerdere vakken komen bij mij voor begeleiding. Mijn hulp bestaat vaak uit het herhalen van de leerstof (Remedial Teaching) of het alvast aanbieden of voorbereiden van de toekomstige leerstof (Pre-teaching).

Het één-op-één werken is hierbij heel effectief gebleken. Ik merk het meteen als de aandacht dreigt te verslappen, want ik bevraag de leerling voortdurend en hou zo steeds vinger aan de pols. Het is fijn als ik de leerling aan mijn tafel heb zitten om te zien hoe mijn uitleg overkomt, maar in de afgelopen tijd, na de corona-uitbraak, heb ik ook leerlingen begeleid per telefoon. Aan de hand van hun reacties is de hulp prima gelukt. Eén leerling heb ik alleen maar op afstand geholpen gedurende 10 begeleidingsmomenten en dat werkte prima (zie ook mijn recensies). Begeleiding op afstand is nog steeds mogelijk, maar we kunnen nu ook weer aan mijn tafel zitten op 1,5 m afstand. Mijn ervaring is dat er vooral hulp gevraagd wordt voor wiskunde, de moderne talen en Nederlands, maar ik help ook met het omgaan en de uitleg van grote teksten bij zaakvakken.

Wiskunde is een vak waarbij ik samen met de leerling in zeer korte tijd een geweldige vooruitgang kan boeken. Een beetje extra uitleg naast de methode of een andere benadering doet echt wonderen!

Voor de begeleiding bij de talen, maar ook bij zaakvakken zoals geschiedenis en aardrijkskunde, helpen een andere aanpak en andere leerstrategieën. Het herhalen en oefenen met grammatica heeft vaak al vlug effect.

Het verbeteren van leesvaardigheid vraagt iets meer tijd, maar na enkele keren oefenen met directe feedback aangevuld met strategieën, is er regelmatig een opvallende vooruitgang.